DA Nieruchomości - da.org.pl

Konferencja na temat skutecznogo obrotu nieruchomościami - dla praktykantów

Szkolenie, na które zapraszamy wszystkich mających na co dzień do czyniania z obrotem nieruchomościami.